PROGRAM RADA SINDIKATA RNP – IZBORNA LISTA “BOŽO DOSTIĆ”

PROGRAM RADA SINDIKATA RNP – IZBORNA LISTA “BOŽO DOSTIĆ”

Poštovani članovi Sindikata Rafinerije nafte Pančevo,

želim da Vam se zahvalim na podršci i zajedničkom radu u našem Sindikatu u poslednjh pet godina, kada sam uz Vašu apsolutnu podršku izabran za predsednika Sindikata. Ovaj petogodišnji mandat je bio pun izazova, koje smo zajedno prevazilazili i uspeli da sačuvamo i ojačamo našu sindikalnu organizaciju (…).

Važni rezultati postignuti u izuzetno teškim uslovima za sindikalno delovanje u ovom mandatu bili su mi motiv da i na ovim sindikalnim izborima kandidujem svoju listu, sa kojom sam siguran da ćemo započete sindikalne borbe završiti sa najboljim rezultatima po naše radnike. Kriterijumi kojima sam se vodio u pravljenju liste isti su kao i na prethodnim izborima, i vođen njima za članove Odbora odabrao sam kolege koji su, pored profesionalnih obaveza koje savesno ispunjavaju na svojim radnim mestima, spremni na često veoma naporan sindikalni rad, kolege koji zajednički interes svih radnika stavljaju ispred ličnih interesa i koje, pored profesionalnih, krase i izuzetne ljudske i moralne vrednosti (…).

Pored predstavljanja izborne liste i liste kandidata za prošireni sastav Odbora, ovom prilikom želim svim članovima Sindikata da predstavim i svoj izborni program koji kandidujem na ovim izborima, jer ova lista svoju kandidaturu ne zasniva na praznim rečima, već na jasnom planu, delima i postignutim rezultatima.

Božo Dostić

Petogodišnji Program rada Sindikata, kandidovan od strane Sindikalne liste “Božo Dostić”, možete pogledati na ovom linku.