Category: SindikatAktuelno

SINDIKAT RNP PREDAO INICIJATIVE POSLODAVCU ZA UTVRĐIVANJE BENEFICIRANIH RADNIH MESTA

SINDIKAT RNP PREDAO INICIJATIVE POSLODAVCU ZA UTVRĐIVANJE BENEFICIRANIH RADNIH MESTA

Sindikalna organizacija Rafinerije nafte Pančevo uputila je inicijativu poslodavcu za utvrđivanje radnih mesta na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem prema propisima o beneficiranom radnom stažu, za određena radna mesta u Energani, Vatrogasnoj jedinici, kao i za radno mesto Operatera komandne table u Bloku Prerada.

Prema praksi Fonda PIO, beneficirana radna mesta utvrđuju se na zahtev poslodavca i prema metodologiji za izradu stručne dokumentacije. Shodno tome, kako odluku o pokretanju postupka izrade stručne dokumentacije donosi poslodavac, u skladu sa Pravilnikom o radnim mestima, odnosno poslovima na kojima se staž računa sa uvećanim trajanjem, Sindikat RNP je ušao u pregovore sa poslodavcem sa ciljem otvaranja ovog važnog postupka za zaposlene. Incijativa za radna mesta u Energani dostavljena je Direktoru Bloka Prerada u dva navrata, 22.10.2018. i 04.12.2018. godine, a inicijativa za radno mesto Operater komandne table upućena je 18.01.2019. godine. Inicijativa za utvrđivanje radnih mesta u Vatrogasnoj jedinici Pančevo upućena je Direktoru Funkcije za HSE NIS a.d. 22.01.2019. godine.

Inicijative za utvrđivanje beneficiranih radnih mesta u Energani, Vatrogasnoj jedinici, kao i za radno mesto Operater komandne table u Bloku Prerada, Sindikat Rafinerije nafte Pančevo je pokrenuo jer smatra da postoje opravdani razlozi da se na ovim radnim mestima staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem. Poslovi koje zaposleni obavljaju na tim radnim mestima su posebno teški, opasni i štetni po zdravlje i pored toga što su primenjene sve opšte i posebne mere zaštite utvrđene propisima. Primera radi, Vatrogasna jedinica u Rafineriji je kategorizovana kao profesionalna vatrogasna jedinica, a Rafinerija je u Zakonu o zaštiti od požara svrstana u prvu kategoriju ugroženosti od požara, zbog čega Sindikat smatra da je poslodavac dužan da ova radna mesta utvrdi kao radna mesta na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem.

Radna mesta za koje je inicirano utvrđivanje benficiranog statusa su:

  • Operater komandne table u Bloku Prerada,
  • Energana – Sekor energetike:

o Operater proizvodnje električne energije

o Operater turbogeneratora

o Operater kotlova

o Spoljni operater

  • HPV –ENR 2611000 Postrojenje za proizvodnju i distribuciju voda PA

o Inženjer specijalista

o Poslovođa

o Glavni operater

o Operater voda I

o Operater voda II

o Operater za pripremu hemikalija

  • Vatrogasna jedinica

o Komandir Vatrogasne jedinice

o Vođa smene

o Vatrogasac

o Vozač vatrogasnog vozila

Nabavka ogreva na 6 mesečnih rata

Nabavka ogreva na 6 mesečnih rata

Sindikat Rafinerije nafte Pančevo organizuje za svoje članove nabavku ogreva na 6 mesečnih rata putem administrativne zabrane.


Vrsta ogreva

Cena u RSD sa PDV-om po m3 /tona (fiksno

Bukva I klasa

6.300,00 rsd/m3

Bagrem I klasa

5.800,00 rsd/m3

Bukva otpad

3.800,00 rsd/m3

Mešano drvo

3.300,00 rsd/m3

Briket

19.000,00 rsd/t

Pelet A klase

26.000,00 rsd/t

Pelet B klase

23.000,00 rsd/t

U cenu robe su uračunati troškovi merenja, prevoz, istovar do kupca, pripadajuće takse i obračunati PDV. Sva drva su isečena i iscepana, upakovana u paletu.

Rok za prijavljivanje je do petka 26.04.2019. godine u prostorijama Sindikata RNP (lokal 4686).

Konferencija „Jačanje sindikalnog pokreta i međunarodne sindikalne saradnje“

Konferencija „Jačanje sindikalnog pokreta i međunarodne sindikalne saradnje“

Predstavnici Odbora Sindikata Rafinerije nafte Pančevo aktivno su učestvovali u radu međunarodne konferencije pod nazivom „Jačanje sindikalnog pokreta i međunarodne saradnje“. Konferencja je održana 1. aprila 2019. godine u Novom Sadu, u organizaciji Saveza samostalnih sindikata Vojvodine. Na konferenciji su razmatrane mogućnosti za osnaživanje sindikalnog pokreta na nivou Evropske unije, i prezentovana su iskustva iz zemalja EU, koja mogu poslužiti kao primeri dobre prakse za sindikalne organizacije u našoj zemlji.

Uz prisustvo predstavnika Evropske konfederacije sindikata EKS, sindikata LO iz Švedske, sindikata LO iz Norveške i sindikata iz Rumunije, učesnici su poslali zajedničku poruku da u svim zemljama radnici imaju sličan položaj, zbog čega je potrebno preduzimati slične mere u cilju zaštite radničkih prava. Nesigurna radna mesta, male plate i stres na poslu jesu problemi sa kojima se suočavaju sindikati u svim zemljama, kako u jakim ekonomijama, tako i u zemljama u razvoju.

Zajednički cilj koji dele sve sindikalne organizacije jeste uvećanje ukupne sindikalne moći prema spolja (poslodavcima i državi) i prema unutra (uvećanje sindikalnog članstva). Sa tim u vezi, predsednik LO Sindikata Zapadna Švedska i član Ombudsmana Bengt Forsling je istakao sledeće: „Snaga sindikata zavisi od broja članova i, isto kao što postoje internacionalne kompanije koje imaju svoje podružnice u mnogim zemljama u svetu, i sindikati treba da na taj način uspostave saradnju – na međunarodnom i interregionalnom nivou, i to će, sigurno je, pozitivno uticati na položaj i zaštitu prava radnika“.

Izvor: RTV

ODRŽAN KOMEMORATIVNI SKUP STRADALIM RADNICIMA RAFINERIJE PANČEVO U NATO AGRESIJI

ODRŽAN KOMEMORATIVNI SKUP STRADALIM RADNICIMA RAFINERIJE PANČEVO U NATO AGRESIJI

U Rafineriji nafte Pančevo je 4. aprila održan komemorativni skup povodom 20 godina od stradanja trojice kolega u NATO bombardovanju. Skup je održan kod Spomenika poginulim radnicima uz polaganje venaca i uz prisustvo članova porodica nastradalih, direktora Rafinerije Pančevo, predstavnika Vojske Srbije, gradske uprave, Sindikata i zaposlenih.

Direktor Rafinerije Vladimir Gagić je istakao da je fabrika u bombardovanju pretrpela veliku štetu, ali da su najveći i jedini nenadoknadivi gubici zauvek ugašeni ljudski životi.

Predsednik Sindikata Rafinerije nafte Pančevo Božo Dostić se prisetio 04. aprila 1999. godine rečima: „Tog dana smo doživeli najteži gubitak i zauvek lišeni zajedničkog rada i druženja sa našim kolegama, Duškom, Mirkom i Dejanom. Kolege i Sindikat RNP saosećaju sa porodicama stradalih, i čuvamo od zaborava njihovu hrabrost, profesionalne i ljudske kvalitete zbog kojih smo zauvek ponosni što su bili deo našeg kolektiva”.

Komemorativnom skupu je prisustvovao i veliki broj kolega, koji su, kao i svake godine, odali poštu Dušku, Mirku i Dejanu.


TV Pančevo – Dan tuge u Rafineriji: Sećanje na Dejana, Mirka i Duška
SEĆANJE NA DUŠKA, MIRKA I DEJANA, KOLEGE POGINULE U NATO BOMBARDOVANJU ENERGANE

SEĆANJE NA DUŠKA, MIRKA I DEJANA, KOLEGE POGINULE U NATO BOMBARDOVANJU ENERGANE

Pre tačno dvadeset godina snage NATO-a sprovele su vojnu akciju pod nazivom „Milosrdni anđeo“, i tokom 78 dana bombardovale Saveznu Republiku Jugoslaviju. U okviru ove unilateralne „humanitarne intervencije“, koja predstavlja presedan u savremenoj međunarodnoj politici, NATO snage su bombardovale kako vojne ciljeve, tako i objekte namenjene civilima – bolnice, fabrike, mostove, pruge, skladišta energenata, medijske kuće, koji uživaju najviši stepen zaštite u međunarodnom pravu. Jedan od ciljeva bila je i Rafinerija nafte Pančevo, koja je morala održavati proces rada i u ratnim uslovima, jer je preživljavanje države i stanovništva zavisilo od naših energenata.

Ove godine, 04. aprila, obeležava se dvadeset godina od najtužnijeg događaja u istoriji Rafinerije nafte Pančevo.  Na ovaj dan 1999. godine, u ranim jutarnjim satima NATO projektili su pogodili našu Energanu, a na svojim radnim mestima, dok su savesno obavljali radne obaveze, život su izgubili  tada 28-godišnji Dejan Bojković, 29-godišnji Mirko Dmitrović i 50-godišnji Duško Bogosavljev, i još trojica kolega su od posledica ovog napada zadobili trajni invaliditet. Ovaj napad je bio drugi od ukupno sedam bombardovanja naše fabrike tokom trajanja vojne intervencije NATO-a, čime se pobijaju kasnije data objašnjanja o „kolateralnoj šteti i kolateralnim žrtvama“. Dejan, Mirko i Duško nisu „kolateralna šteta“, oni nisu postali slučajno deo našeg kolektiva, već su svojim profesionalnim, moralnim i ljudskim vrednostima zauvek zavredeli mesto u našim sećanjima.

Kao i svake godine na ovaj dan, Sindikat Rafinerije nafte Pančevo zajedno sa radnicima i menadžmentom oživljava sećanja na stradale kolege i njih, kao i ovu strašnu tragediju, čuva od zaborava. Dejana, Mirka i Duška i njihove porodice Rafinerija nafte Pančevo i naš sindikat nikada nisu i neće zaboraviti.

U ime sećanja na stradale kolege pozivamo naše članove da se u četvrtak, 4. aprila 2019. godine, u 10.00 časova, okupimo kod Spomenika poginulim radnicima na glavnom ulazu RNP i odamo počast polaganjem venaca.

MUKE OKO PARKINGA U RAFINERIJI PANČEVO

MUKE OKO PARKINGA U RAFINERIJI PANČEVO

Traženje slobodnog parking mesta za zaposlene Rafinerije nafte Pančevo je prvi problem sa kojim se radnici svakodnevno susreću dolazeći na posao. Parking prostor je i dalje jedan od oskudnijih resursa u Rafineriji, zbog čega su prizori parkinga i prilaznih puteva na kojima ni igla ne može pasti postali deo naše svakodnevnice.

Sindikat Rafinerije nafte Pančevo se u prethodnom periodu intenzivno bavio ovim problemom, tražeći od poslodavca hitno reagovanje i povećanje broja parking mesta za zaposlene. Dobar inetrni parking sistem je onaj sistem koji omogućuje da u svakom trenutku na svakih 100 parking mesta 15 mesta bude slobodno.

Svako rešenje u Rafineriji koje bi značilo korak bliže dobrom parking sistemu ima podršku Sindikata. Prema poslednjim postignutim dogovorima, nakon okončanja kapitalnog remonta i povlačenja izvođača radova, novi parking biće pušten u korišćenje za zaposlene rafinerce. Po uvidu funkcionaisanja parkiranja sa novim parkingom u funkciji, Sindikat RNP će nastaviti sa daljim inicijativama i razgovorima sa poslodavcem, kako bismo ovaj problem trajno rešili za ubuduće.

POČINJU PRIJAVE ZA PREVENTIVNI OPORAVAK RADNIKA

POČINJU PRIJAVE ZA PREVENTIVNI OPORAVAK RADNIKA

Poštovane kolege,

Obaveštavamo vas da je u toku prijavljivanje zaposlenih za korišćenje preventivnog oporavka u trajanju od 7 dana. Smene počinju i završavaju se nedeljom, a prevoz je obezbeđen.

Zahvaljujući naporima sindikalne organizacije pravo na preventivni oporavak ove godine imaju i zaposleni u NTC – Laboratorija Pančevo. Za vreme preventivnog oporavka radnicima se odobrava plaćeno odsustvo. Takođe, poštujući potrebe naših članova, sindikalna organizacija je uspela da dogovori da se preventivni oporavak u 2019. godini, organizuje i na Tari, ali detaljnije informacije imaćemo za 10-tak dana.

Saznajte više